premijere 36

"Tko od nas nema policu ili kutiju u kojoj se nalaze predmeti koje brižno čuvamo iako ih više ne upotrebljavamo? Neovisno o njihovoj

materijalnoj vrijednosti, ovakvi predmeti često nose veliku sentimen-talnu vrijednost jer služe kao materijalni dokaz određenog iskustva. Iz
vlastitog arhiva takvih predmeta Ela Gašperov izvlači one koje smatraosobno bitnima i značajnima. Ona se s njima odlučuje poigrati, a igra
rezultira zanimljivim i neočekivanim postavom u izložbenom prostoru.Polazeći od pretpostavke da predmeti posjeduju polja sjećanja i
emocija, Gašperov kreira svoj prostor zaštićenog sjećanja za očuvanje nematerijalne emotivne baštine. U svom radu pod nazivom Arhiv na
crnu metalnu konstrukciju s policama, ona postavlja dvadeset i dvije identične, zatvorene kartonske kutije nepoznata sadržaja. Promatraču
se nudi samo godina, broj kutije i šifra sadržaja. U taj prostor smješta predmete koji evociraju sjećanje na određena njoj važna životna iskust -
va. Dvije se kutije nijansom razlikuju od ostalih, a u njima se nalaze tvari organskog podrijetla. Jedan “memento” od osobite važnosti Gašperov
stavlja u drveni sanduk zaštićen “okovima” od brodskog užeta. Budući da predmeti u kutijama nisu vidljivi, oni kod posjetitelja potiču znatiželju. Pritom autorica naglašava individualni karakter sjećanja budući da, čak i onda kada bismo poznavali sadržaj kutija, on bi nam bio jednako nerazumljiv jer je ljudsko sjećanje u znatnoj mjeriindividualan konstrukt pa je percepcija svakog pojedinog posjetitelja neizbježno ograničena. Identifikacija je u ovom slučaju ipak djelomično moguća zato što svatko od nas nosi sa sobom vlastite slojevite i uvijek drugačije priče te posjeduje barem jedan odgovarajući predmet koji evocira događaje iz osobne prošlosti, a koji svoje autentično, odnosno emocionalno i simboličko značenje imaju samo u privatnom kontekstu. Bez obzira na samu namjeru ovog rada, ne možemo, a da se ne zapi - tamo: Što li skriva veliki drveni sanduk kad je tako dobro “čuvan”? " Jelena Pavlinušić
Životopis:
Ela Gašperov rođena je 1992. godine u Splitu. 2010. god. završila je
Školu likovnih umjetnosti u Splitu. Iste godine upisuje preddiplom-ski studij - smjer Slikarstvo na UMASu. Studentica je treće godine
slikarstva u klasi prof. Deana Jokanovića Toumina. Sudjelovala je na
nekoliko skupnih izložbi u području slikarstva, stripa, filma i videa.
Dobitnica nekoliko nagrada za strip i dizajn na međunarodnim festi-valima i natječajima

ŠKOLSKA KINOTEKA

KALENDAR DOGAĐANJA