SKICA ZA PORTRET: BLAŽ JURJEV TROGIRANIN

Dani Krćanske Kulture: Blaž Jurjev Trogiranin, 2017.

Dani Kršćanske Kulture: Blaž Jurjev Trogiranin, 2017. Ana Marija Habjan, 15 min. HR
   Ovaj dokumentarni film približava nam lik i djelo nedovoljno poznatog hrvatskog umjetnika. Kasnogotički slikar Blaž Jurjev nazvan je Trogiranin prema gradu u kojem je proveo najveći dio svog stvaralačkog vijeka. Kao talentirani mladić školovao se u Veneciji i po povratku u domovinu radio je za potrebe ondašnjih crkava i crkvenih bratovština. Njegove Bogorodice i svetački likovi naslikani su u maniri kasnogotičkog internacionalnog stila, s prepoznatljivim tipografskim karakteristikama koje ga izdvajaju od ostalih slikara i smještaju među najzanimljivije umjetnike toga razdoblja.

 

ŠKOLSKA KINOTEKA

KALENDAR DOGAĐANJA