FINANCIJSKO UPRAVLJANJE NEPROFITNIM ORGANIZACIJAMA

Sukladno konstantnim zakonskim izmjenama vezanih uz poslovanje udruga i računovodstvo neprofitnih organizacija neophodno je upoznati se s novonastalim propisima te naučiti i primjeniti visoku razinu razumijevanja zakonski propisanih procedura  (Zakon o udrugama, Zakon o financijskom poslovanju i računovodstvu neprofitnih organizacija, Pravilnik o izvještavanju u neprofitnom računovodstvu i Registru neprofitnih organizacija, Pravilnik o neprofitnom računovodstvu i računskom planu).
Polaznici će nakon završene edukacije primijeniti znanje korištenjem inovativnih alata i rješenja za obradu administrativne i predaju knjigovodstvene dokumentacije i financijskih izvještaja čime će doprinijeti operativnom razvoju poslovanja svojih organizacija.

Ciljevi i krajnji korisnici:
Edukacija je namijenjena pojedincima, članovima neprofitnih organizacija i/ili zaposlenicima i volonterima, svima onima koji žele naučiti zakonske propise i procedure vezane uz poslovanje i obradu knjigodstvene dokumentacije neprofitnih organizacija.
Edukacijom će polaznici naučiti osnove računovodstva, osnove administrativnog poslovanja, proces analitičkog knjigovodstva, razliku između jednostavnog i dvojnog knjigovodstva, osnove financijskog knjigovodstva, usvojit će porezne modele i naučiti kreirati financijske izvještaje i financijske planove.
 
TEME

tema 1. NEPROFITNE ORGANIZACIJE
Upoznavanje  s  osnovnim  pojmovima  vezanih  uz  neprofitne  organizacije,  upoznavanje  s pojavnim
oblicima neprofitnih organizacija, te utvrđivanje razlike između jednostavnog i dvojnog knjigovodstva.

tema 2. LJUDSKI RESURSI U NEPROFITNIM ORGANIZACIJAMA
Upravljanje ljudskim resursima, volonteri, radno angažiranje vanjskih suradnika, obveze udruge kao
poslodavaca.

tema 3. RAČUNOVODSTVO NEPROFITNIH ORGANIZACIJA
Upoznavanje s osnovnim pojmovima i knjigovodstvenim evidencijama, te utvrđivanje razlike između
jednostavnog i dvojnog knjigovodstva.

tema 4. FINANCIJSKO IZVJEŠTAVANJE I FINANCIJSKO PLANIRANJE
Sukladno Zakonskim propisima, ovisno o vrsti računovodstva koja se koristi pri evidentiranju nastalih poslovnih promjena
potrebno je državne institucije obavještavati na propisanim obrascima i u navedenim rokovima. Financijsko planiranje predstavlja
dinamičku aktivnost u okviru provođenja financijske politike poduzeća čija je svrha i kontrola poslovanja.

tema 5. FINANCIJSKO UPRAVLJANJE
Financijski menadžment zahtijeva ne samo proces upravljanja, planiranja, i potrošnje sredstava već i proces
prikupljanja vlastitih i tuđih izvora sredstava, politika naplate potraživanja, odluku o raspodjeli sredstava i kontrole.

Modeli ugovaranja usluge:

PRVI  MODUL (teme 1 i 3) - 3.veljače (od 9.00 do 15.00) 
DRUGI MODUL (tema 2) -  4.veljače (od 9.00 do 15.00) 
TREĆI MODUL (tema 4 i 5) - 7. veljače (od 9.00 do 15.00) 

Cijena usluga:
jedan modul 250 kn + PDV
dva modula 450,00 kn + PDV
tri modula 600,00 kn +PDV

MInimalan broj polaznika 10.

AGENDA

O PREDAVAČU

ŠKOLSKA KINOTEKA

KALENDAR DOGAĐANJA

IZDVOJENO

POLAGANJE ISPITA IZ POZNAVANJA HRVATSKOGA JEZIKA I LATINIČNOG PISMA

U POSTUPKU ODOBRENJA DUGOTRAJNOG BORAVIŠTA

Termini ispita:

21.3.2024. u 16.00 sati (prijava do 11.3.2024.)
18.4.2024. u 16.00 sati (prijava do 8.4.2024.)
6.6.2024. u 16.00 sati (prijava do 27.5.2024.)
5.9.2024. u 9.00 sati (prijava do 26.8.2024.)