HOTELIJERSKO TURISTIČKI TEHNIČAR/KA


Hotelijersko-turistički tehničar/ka stječe vrlo široko znanje potrebno za rad u hotelima, hotelskim poduzećima, turističkim agencijama i drugim sličnim poduzećima koja se bave turističkom djelatnošću. Bogatim obrazovnim programom, s vrlo naglašenim učenjem stranih jezika, polaznici će se osposobiti za poslove obrade turističkog tržišta, recepcijske i šalterske poslove, koordinaciju rada službi u turističkoj djelatnosti, kao i druge organizacijske poslove u turizmu (oblikovanje i organizacija izleta, poslovi vodiča i sl.

Isprava po završetku programa: svjedodžba o završenoj srednjoj školi za zanimanje hotelijersko-turistički/a radnik/ica 
Upis u e-knjižicu: da 
Mjesto izvođenja: Centar za kulturu i cjeloživotno obrazovanje, Dioklecijanova 7 
Trajanje (nastavnih sati): 2419 
Uvjeti za upis: završena osnovna škola, dio srednje škole ili srednja škola te najmanje 15 godina života 
Dokumenti potrebni za upis: svjedodžba, rodni list i domovnica, ispunjena upisnica s ugovorom 

Oblik izvođenja nastave je DOPISNO-KONZULTATIVNI.

Broj sati svakog pojedinog nastavnog  programa iznosi 50% od broja nastavnih sati propisanih nastavnim planom za redovito obrazovanje. Stručna praksa i praktična nastava se izvodi u praktikumu i radnom procesu,  u fondu sati propisanih nastavnim planom za redovito školovanje.

Broj sati SKUPNIH KONZULTACIJA iznosi najmanje 10% od ukupnog broja sati za nastavu  pojedinog predmeta, a izvode se s cijelom obrazovnom skupinom i obvezne su za sve polaznike. Skupne konzultacije traju cijelu školsku godinu,  od rujna do svibnja. Nakon svakog odslušanog predmeta polaznici isti polažu.

INDIVIDUALNE KONZULTACIJE dopisnim putem ostvaruju se putem elektronske pošte, telefona, poštom, izvode se uz pomoć posebnih didaktičkih izvora znanja za samoučenje (nastavna pisma, nastavni sadržaji u elektroničkom obliku i sl.) i priređeni su u Ustanovi, a služe za usmjeravanje i vođenje polaznika kroz program nakon odslušanih sati skupnih konzultacija.

Praćenje uspješnosti i ocjenjivanje obavlja se tijekom nastave i prilikom polaganja ispita za svaki pojedini predmet.

Voditelj programa: Helena Petrinović, prof. 
Preuzmite prijavnicu

Nastavni plan i program

.OPĆI SADRŽAJI
1.Hrvatski jezik
2.Strani jezik I Engleski
3.Strani jezik II Talijanski
4.Strani jezik III Njemački
5.Politika i gospodarstvo
6.Povijest
7.Matematika
8.Računalstvo
9.Tjelesna i zdravstvena kultura
10.Vjeronauk/etika
.STRUKOVNI SADRŽAJI
11.Povijest umjetnosti i kulturno povijesna baština
12.Geografija
13.Poslovna psihologija s komunikacijom
14.Statistika
15.Knjigovodstvo s bilanciranjem
16.Ugostiteljstvo
17.Organizacija poslovanja poduzeća
18.Turizam i marketing
19.Biologija s ekologijom
20.Gospodarsko pravo
21.Prehrana i poznavanje robe
22.Daktilografija s poslovnim dopisivanjem
23.Praktična nastava

POVRATAK NA PROGRAME
LOGIN ZA POLAZNIKE