KNJIGOVOĐA/TKINJA

Kompetencije koje se programom stječu:
- provjeriti ispravnost zaprimljene dokumentacije (likvidatura) ovisno o sklopljenom ugovoru s klijentom
- provoditi popis imovine i obveza te usklađivanje dobivenih podataka sa stvarnim podacima
- voditi blagajnički izvještaj, odgovarati za točnost blagajne i knjižiti u financijskom računovodstvu
- obračunavati i refundirati troškove po putnim nalozima
- zaprimiti i evidentirati ulazne račune u knjizi ulaznih računa
- izračunavati cijene zaliha
- izrađivati kalkulacije po nalogu
- obračunavati amortizaciju
- provesti knjiženja na osnovu knjigovodstvenih isprava te obrađivanje knjigovodstvenih i računovodstvenih podatka
- obavljati usklađivanja stanja imovine, potraživanja i obveza
- obračunavati i isplaćivati plaće i ostale naknade zaposlenicima
- ažurirati izvještaje u aplikacijama
- izrađivati podlogu za redovna izvješća ili izvješća po nalogu za unutarnje i vanjske korisnike te nadležne institucije
- komunicirati s poslovnim partnerima u svojem području/djelokrugu rada u skladu s etičkim kodeksom svoje organizacije i pravilima poslovnih partnera
- poštivati standarde u zaštiti i čuvanju povjerljivih podataka u svojem području rada, kao i osobnih podataka stranaka, klijenata, kupaca, dobavljača i poslovnih partnera

Isprava po završetku programa: Uvjerenje o osposobljenosti za stjecanje djelomične kvalifikacije knjigovođa / knjigovotkinja

Upis u e-knjižicu: da 
Mjesto izvođenja: Centar za kulturu i cjeloživotno obrazovanje, Dioklecijanova 7
Trajanje (nastavnih sati): 350 
Uvjeti za upis: kvalifikacija 4.2. (četverogodišnja srednja škola)
Dokumenti potrebni za upis: rodni list, svjedodžba i domovnica, ispunjena upisnica s ugovorom 
Oblik izvođenja nastave: redoviti i konzultativno-instruktivni 
Voditelj programa: Helena Petrinović,prof. 
Preuzmite prijavnicu

Moduli:
Uvod u računovodstvo
Imovina i obveze
Rashodi, prihodi i financijski rezultat
Knjigovodstvo na računalu

 

 

 

 

 

 

 

POVRATAK NA PROGRAME
LOGIN ZA POLAZNIKE