KOMERCIJALIST/ICA


Cilj programa za zanimanje Komercijalist/ica je postići osposobljenost učenika za samostalno i uspješno obavljanje poslova nabave, prodaje i organizacije poslovanja  te izvođenje poslova vanjske trgovine pri razmjeni robe i različitih vrsta gospodarskih usluga s inozemstvom.  Polaznici programa će se osposobiti za rad s robom, steći će komunikacijsku kompetenciju u svim kategorijama komuniciranja za samostalno obavljanje prometa robe te svladati i razumjeti druge sadržaje iz trgovačko-komercijalne struke.

Isprava po završetku programa: svjedodžba o završenoj srednjoj školi za zanimanje komercijalist/ica 
Upis u e-knjižicu: da 
Mjesto izvođenja: Centar za kulturu i cjeloživotno obrazovanje Zlatna vrata, Dioklecijanova 7 
Trajanje (nastavnih sati): 2321 
Uvjeti za upis: U program izobrazbe za zanimanje komercijalist mogu se upisati kandidati koji imaju završenu osnovnu školu i najmanje 15 godina života. U program prekvalifikacije mogu se upisati polaznici koji imaju završenu bilo koju srednju stručnu ili školsku spremu i da imaju najmanje 17 godina života 
Dokumenti potrebni za upis: svjedodžba, rodni list i domovnica, ispunjena upisnica s ugovorom 

Oblik izvođenja nastave je DOPISNO-KONZULTATIVNI.

Broj sati svakog pojedinog nastavnog  programa iznosi 50% od broja nastavnih sati propisanih nastavnim planom za redovito obrazovanje. Stručna praksa i praktična nastava se izvodi u praktikumu i radnom procesu,  u fondu sati propisanih nastavnim planom za redovito školovanje.

Broj sati SKUPNIH KONZULTACIJA iznosi najmanje 10% od ukupnog broja sati za nastavu  pojedinog predmeta, a izvode se s cijelom obrazovnom skupinom i obvezne su za sve polaznike. Skupne konzultacije traju cijelu školsku godinu,  od rujna do svibnja. Nakon svakog odslušanog predmeta polaznici isti polažu.

INDIVIDUALNE KONZULTACIJE dopisnim putem ostvaruju se putem elektronske pošte, telefona, poštom, izvode se uz pomoć posebnih didaktičkih izvora znanja za samoučenje (nastavna pisma, nastavni sadržaji u elektroničkom obliku i sl.) i priređeni su u Ustanovi, a služe za usmjeravanje i vođenje polaznika kroz program nakon odslušanih sati skupnih konzultacija.

Praćenje uspješnosti i ocjenjivanje obavlja se tijekom nastave i prilikom polaganja ispita za svaki pojedini predmet.

Voditelj programa: Helena Petrinović, prof. 
Preuzmite prijavnicu

Nastavni plan i program

1.Hrvatski jezik
2.Strani jezik I.
3.Povijest
7.Vjeronauk/etika
4.Zemljopis
5.Tjelesna i zdravstvena kultura
8.Matematika
6.Politika i gospodarstvo
.STRUKOVNI SADRŽAJI
10.Poznavanje robe
11.Poslovne komunikacije
12.Informatika
13.Trgovinsko poslovanje
14.Računovodstvo
15.Poduzetništvo
16.Osnove trgovačkog prava
17.Psihologija prodaje
18.Marketing
19.Transport, špedicija i osiguranje
20.Tehnika vanjskotrgovinskog poslovanja
21.STRUKOVNE VJEŽBE
22.STRUČNA PRAKSA
23.Strani jezik II

POVRATAK NA PROGRAME
LOGIN ZA POLAZNIKE