KONOBAR/ICA

Program za zanimanje konobar/ica ima za cilj stjecanje znanja, vještina i navika koje će omogućiti polazniku da nakon završenog obrazovanja uz minimalno vrijeme uvođenja u rad, samostalno obavlja poslove i radne zadaće u zanimanju konobar/ica. Polaznici će steći profesionalno obrazovanje na temelju kojega je moguć daljnji osobni razvoj u struci, upoznat će opremu ugostiteljskih radnji, uvježbat će europski pristup prijemu i ispraćaju gostiju, postav stola, tehnike posluživanja te naučiti prepoznati psihologiju gosta i njegove potrebe i želje.

Isprava po završetku programa: svjedodžba o završenoj srednjoj školi za zanimanje konobar/ica 

Upis u e-knjižicu: da 
Mjesto izvođenja: Centar za kulturu i cjeloživotno obrazovanje Zlatna vrata, Dioklecijanova 7 
Trajanje (nastavnih sati): 2249 
Uvjeti za upis: U program stjecanja srednje stručne spreme za zanimanje konobar/ica može se upisati osoba koja ima završenu osnovnu školu i navršenih 15 godina života, liječničko uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti te sanitarni pregled za obavljanje djelatnosti u ugostiteljstvu. Za upis u program prekvalifikacije za zanimanje konobarr/ica polaznik mora imati završenu srednju školu, liječničko uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti te sanitarni pregled za obavljanje djelatnosti u ugostiteljstvu. 
Dokumenti potrebni za upis: svjedodžba, rodni list i domovnica, ispunjena upisnica s ugovorom 

Oblik izvođenja nastave je DOPISNO-KONZULTATIVNI.

Broj sati svakog pojedinog nastavnog  programa iznosi 50% od broja nastavnih sati propisanih nastavnim planom za redovito obrazovanje. Stručna praksa i praktična nastava se izvodi u praktikumu i radnom procesu,  u fondu sati propisanih nastavnim planom za redovito školovanje.

Broj sati SKUPNIH KONZULTACIJA iznosi najmanje 10% od ukupnog broja sati za nastavu  pojedinog predmeta, a izvode se s cijelom obrazovnom skupinom i obvezne su za sve polaznike. Skupne konzultacije traju cijelu školsku godinu,  od rujna do svibnja. Nakon svakog odslušanog predmeta polaznici isti polažu.

INDIVIDUALNE KONZULTACIJE dopisnim putem ostvaruju se putem elektronske pošte, telefona, poštom, izvode se uz pomoć posebnih didaktičkih izvora znanja za samoučenje (nastavna pisma, nastavni sadržaji u elektroničkom obliku i sl.) i priređeni su u Ustanovi, a služe za usmjeravanje i vođenje polaznika kroz program nakon odslušanih sati skupnih konzultacija.

Praćenje uspješnosti i ocjenjivanje obavlja se tijekom nastave i prilikom polaganja ispita za svaki pojedini predmet.

Voditelj programa: Helena Petrinović, prof. 
Preuzmite prijavnicu

Nastavni plan i program

1.Hrvatski jezik
2.Povijest
3.Politika i gospodarstvo
4.Tjelesna i zdravstvena kultura
5.Vjeronauk/etika
6.Strani jezik I.
7.Strani jezik II
8.Gospodarska matematika
9.Računalstvo
10.Povijest hrvatske kulturne baštine
11.Biologija s higijenom i ekologija
12.Poslovna psihologija i komunikacija
13.Osnove turizma
14.Turistička geografija Hrvatske
15.Organizacija poslovanja ugostiteljskih posluživanja
16.Marketing u turizmu
17.Kuharstvo
18.Ugostiteljsko posluživanje
19.Poznavanje robe i prehrana
20.Praktična nastava
21.Stručna praksa

POVRATAK NA PROGRAME
LOGIN ZA POLAZNIKE