MESAR/ICA

Kompetencije koje polaznik stječe po završetku programa:
Razlikovati stoku po vrsti i građi te koristiti odgovarajuće postupke pripreme stoke za klanje
Odabrati i koristiti odgovarajuće postupke klaoničke obrade stoke-omamljivanje, klanje, šurenje ili skidanje dlaka, te rasijecanje trupala
Koristiti odgovarajuće postupke obrade i konzerviranja mesa
Klasificirati i razvrstati različite vrste mesa ovisno o daljnjoj namjeni
Preraditi meso  u proizvode od usitnjenog, začinjenog svježeg mesa
Koristiti uređaje, opremu i alate na stručan i siguran način
Primijeniti postupke čišćenja i održavanja higijene radnog prostora
Primijeniti mjere zaštite na radu, zaštite od požara i osnove prvu pomoći

Isprava po završetku programa: Uvjerenje o osposobljenosti za poslove mesara/ice
Upis u e-knjižicu: da 
Mjesto izvođenja: Centar za kulturu i cjeloživotno obrazovanje, Dioklecijanova 7
Trajanje (nastavnih sati): 140
Uvjeti za upis: 
navršenih 18 godina života
završena osnovna škola
liječničko uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti za obavljanje jednostavnih poslova u zanimanju mesar
sanitarna iskaznica
Dokumenti potrebni za upis: rodni list, svjedodžba i domovnica, ispunjena upisnica s ugovorom 
Oblik izvođenja nastave: redoviti/konzulatativno-instruktivni
Voditelj programa: Helena Petrinović,prof. 
Preuzmite prijavnicu

POVRATAK NA PROGRAME
LOGIN ZA POLAZNIKE