PEKAR/ICA

Program ima za cilj stjecanje znanja, vještina i navika koje će omogućiti polazniku da nakon završenog obrazovanja, uz minimalno vrijeme uvođenja u rad, samostalno obavlja poslove i radne zadaće u zanimanju pekar/ica .Polaznici će, nakon uspješno završenog programa, znati samostalno primijeniti stečena znanja i vještine u pekari, upoznat će se sa podacima nužnima za proizvodnju i kontrolu kvalitete proizvoda, naučiti planirati postupke i tijek rada od pripremnih poslova do gotovog pekarskog proizvoda, prilagoditi ponudu potrebama na tržištu, prepoznati suvremene trendove u pekarstvu, te koristiti stečena informatička znanja u svrhu obogaćivanja ponude.

Isprava po završetku programa: svjedodžba o završenoj srednjoj školi za zanimanje pekar/ica 
Upis u e-knjižicu: da 
Mjesto izvođenja: Centar za kulturu i cjeloživotno obrazovanje Zlatna vrata, Dioklecijanova 7 
Trajanje (nastavnih sati): 2316 
Uvjeti za upis: U program stjecanja srednje stručne spreme može se upisati osoba koja ima završenu osnovnu školu i navršenih 15 godina života, liječničko uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti te sanitarni pregled za obavljanje djelatnosti. Za upis u program prekvalifikacije za zanimanje pekar polaznik mora imati završenu srednju školu, liječničko uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti te sanitarni pregled za obavljanje djelatnosti u pekarskoj proizvodnji. 
Dokumenti potrebni za upis: svjedodžba, rodni list i domovnica, ispunjena upisnica s ugovorom 

Oblik izvođenja nastave je DOPISNO-KONZULTATIVNI.

Broj sati svakog pojedinog nastavnog  programa iznosi 50% od broja nastavnih sati propisanih nastavnim planom za redovito obrazovanje. Stručna praksa i praktična nastava se izvodi u praktikumu i radnom procesu,  u fondu sati propisanih nastavnim planom za redovito školovanje.

Broj sati SKUPNIH KONZULTACIJA iznosi najmanje 10% od ukupnog broja sati za nastavu  pojedinog predmeta, a izvode se s cijelom obrazovnom skupinom i obvezne su za sve polaznike. Skupne konzultacije traju cijelu školsku godinu,  od rujna do svibnja. Nakon svakog odslušanog predmeta polaznici isti polažu.

INDIVIDUALNE KONZULTACIJE dopisnim putem ostvaruju se putem elektronske pošte, telefona, poštom, izvode se uz pomoć posebnih didaktičkih izvora znanja za samoučenje (nastavna pisma, nastavni sadržaji u elektroničkom obliku i sl.) i priređeni su u Ustanovi, a služe za usmjeravanje i vođenje polaznika kroz program nakon odslušanih sati skupnih konzultacija.

Praćenje uspješnosti i ocjenjivanje obavlja se tijekom nastave i prilikom polaganja ispita za svaki pojedini predmet.

Voditelj programa: Helena Petrinović, prof. 
Preuzmite prijavnicu

Nastavni plan i program

1.Hrvatski jezik
2.Strani jezik
3.Povijest
4.Vjeronauk/Etika
5.Tjelesna i zdravstvena kultura
6.Politika i gospodarstvo
7.Matematika
8.Računalstvo
9.Tehnologija zanimanja
10.Praktična nastava

POVRATAK NA PROGRAME
LOGIN ZA POLAZNIKE