POLAGANJE ISPITA IZ POZNAVANJA HRVATSKOGA JEZIKA I LATINIČNOG PISMA

Cijena ispita: 140 eura

Do ispita je potrebno donijeti ili poslati na mail (info@zlatnavrata.hr) dokumente (putovnica, osobna iskaznica ili potvrda o boravištu) i potvrdu o uplati. 

Podaci za uplatu:
ŽIRO RAČUN: HR38 2340 0091 1105 0016 5
Poziva na broj HR02 430
Svrha: Polaganje ispita iz hrvatskog jezika za strance (navesti i ime i prezime)

Centar provodi ispite iz hrvatskog jezika i latiničnog pisma. Ispiti su namijenjeni kandidatima kojima je potrebna potvrda o poznavanju hrvatskog jezika kao uvjet za stjecanje dozvole stalnog boravka u Republici Hrvatskoj. Za stjecanje prava na stalni boravak potrebno je položiti ispit na B1 razini hrvatskog jezika.
Ispit se provodi u skladu s Pravilnikom o polaganju ispita iz poznavanja hrvatskoga jezika i latiničnog pisma u postupku odobrenja dugotrajnog boravišta („Narodne novine“, br. 100/21)https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2021_09_100_1800.html

ŠKOLSKA KINOTEKA

KALENDAR DOGAĐANJA