POLAGANJE HRVATSKOG JEZIKA ZA STRANCE (RAZINA B1)

Cijena ispita: 140 eura
Dokumenti potrebni za upis: putovnica, osobna iskaznica

Do ispita je potrebno donijeti dokumente i uplatiti cijenu ispita na ŽIRO RAČUN: HR38 2340 0091 1105 0016 5.

ŠKOLSKA KINOTEKA

KALENDAR DOGAĐANJA