PRIPREME ZA STUDIJ ARHITEKTURE

Već više od 20 godina u Centru Zlatna vrata održavaju pripreme za studij arhitekture.
Nastava se održava subotom.

- 6 puta x 4 sata predmet: Crtanje po promatranju i
- 6 puta x 4 sata predmet: Perspektivno crtanje
 
Mjesto izvođenja: Centar za kulturu i cjeloživotno obrazovanje Zlatna vrata, Dioklecijanova 7 
Trajanje (nastavnih sati): 48 
POVRATAK NA PROGRAME
LOGIN ZA POLAZNIKE