RUKOVATELJ/ICA HIDRAULIČNOM DIZALICOM

KOMPETENCIJE KOJE POLAZNIK STJEČE ZAVRŠETKOM PROGRAMA

1.    Razlikovati glavne dijelove i uređaje hidraulične dizalice i njihove funkcije
2.    Sudjelovati u pripremi terena za postavljanje i stabilizaciju hidraulične dizalice prije i tijekom rada
3.    Sudjelovati u odabiru terena za postavljanje  hidraulične dizalice
4.    Sudjelovati u pregledu sredstava za zahvat, dizanje i prijenos tereta
5.    Rukovati komandama hidraulične dizalice pri dizanju, premještanju, spuštanju i odlaganju tereta
6.    Provoditi osnovne mjere održavanja i čuvanja hidraulične dizalice te popunjavati propisanu dokumentaciju na pravilan način
7.    Primijeniti mjere zaštite na radu, zaštite od požara, zaštite okoliša i pružiti osnovnu prvu pomoć
8.    Koristiti potrebna zaštitna sredstva i opremu

Isprava po završetku programa: Uvjerenje o osposobljenosti za poslove rukovatelja hidrauličnom dizalicom
Upis u e-knjižicu: da 
Mjesto izvođenja: Centar za kulturu i cjeloživotno obrazovanje, Dioklecijanova 7, institucije koje se bave brigom o starijim osobama 
Trajanje (nastavnih sati): 130 
Uvjeti za upis:
U program osposobljavanja za rukovatelja hidrauličnom dizalicom mogu se upisati polaznici koja imaju:
- završenu najmanje osnovnu školu
- navršenih najmanje 18 godina života
- liječničko uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti za rukovatelja hidrauličnom odizalicom
- vozačku dozvolu odgovarajuće kategorije.

Dokumenti potrebni za upis: rodni list, svjedodžba i domovnica, ispunjena upisnica s ugovorom 
Oblik izvođenja nastave: redoviti i konzultativno-instruktivni 
Voditelj programa: Helena Petrinović,prof. 
Preuzmite prijavnicu

Nastavni plan i program

Konstrukcija hidraulične dizalice
Rukovanje hidrauličnom dizalicom
Zaštita na radu, zaštita od požara, zaštita okoliša i pružanje osnovne prve pomoći
Praktična nastava

 

 
POVRATAK NA PROGRAME
LOGIN ZA POLAZNIKE