RUKOVATELJ/ICA VILIČAROM U SKLADIŠNOM PROSTORU

man carrying box using fork liftr

KOMPETENCIJE KOJE POLAZNIK STJEČE ZAVRŠETKOM PROGRAMA

1.    Razlikovati glavne dijelove, uređaje i priključke viličara i njihove funkcije
2.    Pripremiti viličar, uređaje i priključke za početak rada
3.    Odabrati vilice i zahvatne naprave s obzirom na oblik i težinu tereta
4.    Rukovati viličarom, uređajima i priključcima u skladišnom prostoru
5.    Pripremiti viličar za transport na specijalnim vozilima
6.    Provoditi osnovne mjere održavanja i čuvanja viličara te ga skladištiti prema pravilima o sigurnosti rukovanja
7.    Primijeniti mjere zaštite na radu, zaštite od požara, zaštite okoliša i pružiti osnovnu prvu pomoć
8.    Koristiti potrebna zaštitna sredstva i opremu

Isprava po završetku programa: Uvjerenje o osposobljenosti za poslove rukovatelja viličarom u skladišnom prostoru

Upis u e-knjižicu: da 
Mjesto izvođenja: Centar za kulturu i cjeloživotno obrazovanje, Dioklecijanova 7 i poduzeće s kojim Centar ima sklopljen ugovor za izvođenje praktičnog dijela nastave 
Trajanje (nastavnih sati): 120
Uvjeti za upis:
U program osposobljavanja za rukovatelja viličarom u skladišnom prostoru mogu se upisati polaznici koja imaju:
- završenu najmanje osnovnu školu
- navršenih najmanje 18 godina života
- liječničko uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti za rukovatelja viličarom.

Dokumenti potrebni za upis: rodni list, svjedodžba i domovnica, ispunjena upisnica s ugovorom 
Oblik izvođenja nastave: redoviti i konzultativno-instruktivni 
Voditelj programa: Helena Petrinović,prof. 
Preuzmite prijavnicu

Nastavni plan i program

Konstrukcija viličara i priključaka
Rukovanje viličarom u skladišnom prostoru
Zaštita na radu, zaštita od požara i pružanje osnovne prve pomoći
Praktična nastava

 

POVRATAK NA PROGRAME
LOGIN ZA POLAZNIKE