SAMOSTALNI/A RAČUNOVOĐA/TKINJA


Program je koncipiran na način da polaznika usavršava (educira) za djelotvorno vođenje svih poslovnih knjiga uz primjenu računalnog softvera za računovodstvo te za sastavljanje svih financijskih izvještaja, od godišnjih financijskih izvješća do izvješća za potrebe podnošenja poreznoj upravi i drugim relevantnim institucijama.
Isprava po završetku programa: Uvjerenje o završenom usavršavanju za samostalnog računovođu 

Upis u e-knjižicu: da 
Mjesto izvođenja: Centar za kulturu i cjeloživotno obrazovanje, Dioklecijanova 7 
Trajanje (nastavnih sati): 204 
Uvjeti za upis: navršenih 18 godina i: a) završena srednja škola u četverogodišnjem trajanju za zanimanje ekonomist/ica ili komercijalist/ica; b) završena bilo koja srednja škola u četverogodišnjem trajanju i najmanje dvije godine radnog iskustva na knjigovodstvenim i srodnim poslovima, što dokazuje potvrdom poslodavca i uz prethodnu provjeru osposobljenosti (test znanja) 
Dokumenti potrebni za upis: svjedodžba, rodni list i domovnica, ispunjena upisnica s ugovorom 
Oblik izvođenja nastave: redoviti 
Voditelj programa: Helena Petrinović, prof. 
Preuzmite prijavnicu

Nastavni plan i program

1.Regulativni okvir računovodstva
2.Računovodstvo imovine, kapitala i obveza
3.Računovodstvo proizvodnje, trgovine i financijskog rezultata
4.Računovodstvo na računalu
5.Zaštita na radu
6.Praktičan rad u trgovačkom društvu djelatnosti proizvodnje
7.Praktičan rad u trgovačkom društvu djelatnosti trgovine
8.Praktičan rad u trgovačkom društvu uslužne djelatnosti

POVRATAK NA PROGRAME
LOGIN ZA POLAZNIKE