ŠKOLA STRANIH JEZIKA

TALIJANSKI JEZIK – OPĆI (stupnjevi A1, A2, B1, B2, C1, C2),

---

POLAGANJE HRVATSKOG JEZIKA ZA STRANCE (RAZINA B1)

---

ENGLESKI JEZIK - OPĆI (stupnjevi A1, A2, B1, B2, C1, C2)

- - -

NJEMAČKI JEZIK - OPĆI (stupnjevi A1, A2, B1, B2, C1)

- - -

AKTIVNO ZNANJE STRANOG JEZIKA

- - -

ENGLESKI JEZIK ZA MEDICINSKO OSOBLJE

- - -

HRVATSKI JEZIK ZA STRANCE

- - -

POVRATAK NA PROGRAME
LOGIN ZA POLAZNIKE