SLAVUJ

Slavuj, 2021.

Slavuj, 2021. Kralj Sunca, 15 min. HR
   Riječ je o eksperimentalno / narativnom mjuziklu koji je većim dijelom sniman unutar Dioklecijanove palače.
   Ovaj film je na neki način uvid u trenutke iz života ili doživljaj svijeta istinitog glazbenika, gitarista pjevača Slavuja. Oko kamere prati nastajanje glazbe kroz Slavujev put i odnos sa samim gradom, gdje glazba i slika u sinkroniji daju uvid u Slavujevu nutrinu i emocije.
   Film je crno bijeli, kadrovi su odabrani iz stvarnog grada te ostavljaju dojam da trepere na rubu surealnog. Perspektiva gledatelju otvara mogućnost da film shvati kao san ili pak da zaista na trenutak prihvati poziv da možda i sam osjeti svijet kroz Slavuja te upozna njegovu percepciju i preispita svoju.

 

ŠKOLSKA KINOTEKA

KALENDAR DOGAĐANJA