GOSPODARENJE OTPADOM

Free Garbage Lot Stock Photo

Po završetku programa polaznik će:

1.  Definirati pojmove, načela, ciljeve i strateške dokumente održivog gospodarenja otpadom

2.  Kategorizirati otpad po ključnim brojevima

3.  Voditi propisanu dokumentaciju otpadnih i opasnih tvari sukladno zakonskim propisima

4.  Interpretirati dokumentaciju potrebnu za obavljanje djelatnosti gospodarenja otpadom

5.  Identificirati vrstu otpada i posebne kategorije otpada

6.  Primijeniti postupke skladištenja otpada po kategoriji, svojstvima i agregatnom stanju sukladno zakonskoj regulativi

Isprava po završetku programa: Uvjerenje o osposobljenosti za stjecanje mikrokvalifikacije GOSPODARENJE OTPADOM

Upis u e-knjižicu: da 
Mjesto izvođenja: Centar za kulturu i cjeloživotno obrazovanje, Dioklecijanova 7
Trajanje (nastavnih sati): 75
Uvjeti za upis: Posjedovanje prethodne kvalifikacije na razini 1 – kvalifikacija stečena završetkom osnovnog obrazovanja
Dokumenti potrebni za upis: rodni list, svjedodžba i domovnica, ispunjena upisnica s ugovorom 
Oblik izvođenja nastave: redoviti i konzultativno-instruktivni 
Voditelj programa: Helena Petrinović,prof. 
Preuzmite prijavnicu

Moduli:

Zakonska regulativa u gospodarenju otpadom

Sakupljanje i transport otpada

Skladištenje i zbrinjavanje otpada

POVRATAK NA PROGRAME
LOGIN ZA POLAZNIKE