PRODAVAČ/ICA


Trenutno jedno od tri najtraženijih zanimanja prema evidenciji HZZ pruža mogućnost zapošljavanja u prodavaonicama različitih područja. Zahvaljujući stručnosti i dugogodišnjem iskustvu naših predavača, po završetku programa bit ćete sposobni zainteresirati kupca za bilo koji proizvod.

Isprava po završetku programa: razredna svjedodžba, svjedodžba o položenim predmetnim ispitima, svjedodžba o završnom radu za zanimanje prodavač 
Upis u e-knjižicu: da 
Mjesto izvođenja: Centar za kulturu i cjeloživotno obrazovanje, Dioklecijanova 7, obrtničke radionice i poduzeća 
Trajanje (nastavnih sati): 1965 
Uvjeti za upis: osobe starije od 15 godina, najmanje završena osnovna škola 
Dokumenti potrebni za upis: rodni list, domovnica, svjedodžba o završenoj osnovnoj školi (za upis u prvi razred programa), svjedodžbe prethodno završenih razreda srednje škole - svjedodžba o završnom ispitu/završnom radu za upis u program prekvalifikacije, liječničko uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti za obavljanje poslova prodavača/ice (izdaje ga liječnik opće medicine) 

Oblik izvođenja nastave je DOPISNO-KONZULTATIVNI.

Broj sati svakog pojedinog nastavnog  programa iznosi 50% od broja nastavnih sati propisanih nastavnim planom za redovito obrazovanje. Stručna praksa i praktična nastava se izvodi u praktikumu i radnom procesu,  u fondu sati propisanih nastavnim planom za redovito školovanje.

Broj sati SKUPNIH KONZULTACIJA iznosi najmanje 10% od ukupnog broja sati za nastavu  pojedinog predmeta, a izvode se s cijelom obrazovnom skupinom i obvezne su za sve polaznike. Skupne konzultacije traju cijelu školsku godinu,  od rujna do svibnja. Nakon svakog odslušanog predmeta polaznici isti polažu.

INDIVIDUALNE KONZULTACIJE dopisnim putem ostvaruju se putem elektronske pošte, telefona, poštom, izvode se uz pomoć posebnih didaktičkih izvora znanja za samoučenje (nastavna pisma, nastavni sadržaji u elektroničkom obliku i sl.) i priređeni su u Ustanovi, a služe za usmjeravanje i vođenje polaznika kroz program nakon odslušanih sati skupnih konzultacija.

Praćenje uspješnosti i ocjenjivanje obavlja se tijekom nastave i prilikom polaganja ispita za svaki pojedini predmet.

Voditelj programa: Helena Petrinović, prof. 

Preuzmite prijavnicu

Nastavni plan i program

1.Hrvatski jezik
2.Engleski jezik
3.Povijest
4.Vjeronauk/etika
5.Tjelesna i zdravstvena kultura
6.Politika i gospodarstvo
7.Goeografija
8.Matematika
9.Osnove Informatike
10.Nabavno poslovanje
11.Poslovanje prodavaonice
12.Poznavanje robe
13.Prodajno poslovanje
14.Prodajna komunikacija
15.Poslovna dokumentacija
16.Osnove marketinga
17.Ponašanje potrošača
18.Ekologija i održivi razvoj
19.Kreativnost u poslovanju
20.Aranžiranje i estetsko oblikovanje
21.Prezentacijske vještine
22.Upravljanje prodavaonicom
23.Odnosi s kupcima
24.Praktična nastava

POVRATAK NA PROGRAME
LOGIN ZA POLAZNIKE