SOMMELIER/KA


KOMPETENCIJE KOJE POLAZNIK STJEČE ZAVRŠETKOM PROGRAM

Koristiti alate, uređaje, opremu i pribor za pripremu i njegu vina;
Provesti ispravno skladištenje i transport vina;
Izvršiti kontrolu ispravnosti vina organoleptičkim metodama ispitivanja kvalitete;
Provoditi njegu vina s ciljem sprječavanja bolesti i mana vina;
Preporučiti vrstu vina uz određeno jelo;
Provesti pravilno osnovne tehnike pripreme, prezentacije, otvaranja, dekantiranja i posluživanja vina;
Primijeniti pravila poslovne komunikacije u skladu s poslovnim bontonom i etičkim kodeksom;
Prepoznati izvore zagađenja, načine širenja bolesti i provesti mjere njihovog sprečavanja, te pravilnog zbrinjavanja otpadnih tvari;
Primijeniti mjere i postupke rada na siguran način, te pravila održavanja osobne higijene, higijene uređaja i radnog prostora.                                

Isprava po završetku programa: Uvjerenje o osposobljenosti za poslove sommeliera

Upis u e-knjižicu: da 
Mjesto izvođenja: Centar za kulturu i cjeloživotno obrazovanje, Dioklecijanova 7 i poduzeće s kojim Centar ima sklopljen ugovor za izvođenje praktičnog dijela nastave 
Trajanje (nastavnih sati): 140
Uvjeti za upis:
Program osposobljavanja za poslove sommeliera mogu upisati osobe koje imaju minimalno završenu srednju školu, 18 godina života, sanitarnu knjižicu i liječničko uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti za obavljanje poslova sommeliera.

Dokumenti potrebni za upis: rodni list, svjedodžba i domovnica, ispunjena upisnica s ugovorom 
Oblik izvođenja nastave: redoviti i konzultativno-instruktivni 
Voditelj programa: Helena Petrinović,prof. 
Preuzmite prijavnicu

Nastavni plan i program

Osnove ugostiteljstva i sommelierstva
Osnove proizvodnje i njege vina
Osnove higijene
Posluživanje i određivanje kvalitete vina
Poslovna komunikacija i bonton
Osnove stranog jezika u struci
Zaštita na radu
Praktična nastava

POVRATAK NA PROGRAME
LOGIN ZA POLAZNIKE