Sveučilište za treću životnu dob

Astma je dugotrajna upalna bolest dišnih putova. Karakteriziraju je varijabilni i ponavljajući simptomi, reverzibilna opstrukcija protoka zraka i bronhospazmi koji se lako pokreću. Simptomi uključuju epizode piskanja, kašlja, stezanja u prsima i nedostatka zraka. To se može dogoditi nekoliko puta dnevno ili nekoliko puta tjedno. Ovisno o osobi, simptomi astme mogu se pogoršati noću ili tijekom vježbanja.
Simptomi se mogu spriječiti izbjegavanjem okidača, kao što su alergeni i respiratorni iritansi i potisnuti upotrebom inhalacijskih kortikosteroida. Dugodjelujući beta agonisti (LABA) ili antileukotrienski agensi mogu se koristiti uz inhalacijske kortikosteroide ako simptomi astme ostanu nekontrolirani. Liječenje simptoma koji se brzo pogoršavaju obično je inhalacijskim kratkodjelujućim beta-2 agonistom kao što je salbutamol i kortikosteroidima. 
U 2019. astma je zahvatila približno 262 milijuna ljudi i uzrokovala približno 461 000 smrti. Većina smrtnih slučajeva dogodila se u zemljama u razvoju. Astma često počinje u djetinjstvu, a stope su značajno porasle od 1960-ih godina.

ŠKOLSKA KINOTEKA

KALENDAR DOGAĐANJA