VODITELJ/ICA U IZRADI I PROVEDBI PROJEKATA FINANCIRANIH IZ EU FONDOVA


KOMPETENCIJE KOJE POLAZNIK STJEČE ZAVRŠETKOM PROGRAMA:

- koristiti raspoložive informacije u pripremi projektnog prijedloga:
- integrirati informacije iz natječajne dokumentacije te ih primijeniti u pripremi projektnog prijedloga
- pripremiti  projektni prijedlog, ispuniti projektnu dokumentaciju  i  primjenjivati pravila  upravljanja projektnim ciklusom
- procijeniti opće ciljeve, svrhu i očekivani rezultat projekta
- izračunati proračun projekta i odrediti vremenski hodogram provođenja projekta
- provesti projekt u skladu s pravilima natječaja, izvještavanja i javne nabave
- izraditi projektni izvještaj, kompletirati projektnu dokumentaciju i evaluirati projekt
- primijeniti pravila zaštite na radu, zaštite od požara i pružanje prve pomoći

UVJETI ZA UPIS
•  osobe starije od 18 godina 
• završena najmanje viša stručna sprema (VŠS ili bacc.)

DOKUMENTI POTREBNI ZA UPIS: 
•  rodni list 
•  domovnica 
•  svjedodžba (najamnje završena viša stručna sprema)

TRAJANJE PROGRAMA: 160 sati
ODOBRENJE ZA RAD: Rješenje Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta Republike Hrvatske
RAZINA: Usavršavanje (verifcirani program; upisuje se u e-radnu knjižicu)
NAČIN IZVOĐENJA NASTAVE: redoviti/konzultativno-instruktivni

NASTAVNI PLAN I  PROGRAM:
1. EU fondovi i upravljanje projektom
2. Planiranje i priprema projektnog prijedloga
3. Izrada proračuna EU projekta
4. Upravljanje EU projektom
5. Izvješćivanje provedbenom tijelu

POVRATAK NA PROGRAME
LOGIN ZA POLAZNIKE