EU PROJEKTI

UKLJUČI SE! - Edukacijom u turizmu i ugostiteljstvu protiv socijalne isključivosti

Izradu internetske stranice sufinancirala je Europska unija iz Europskog socijalnog fonda.