IZRADA I ANALIZA TEMELJNIH FINANCIJSKIH IZVJEŠTAJAKompetencije koje se programom stječu:
1. koristiti računovodstvene programe za vođenje računovodstvenih poslova
2. primjenjivati računovodstvena načela i standarde financijskih izvještaja
3. primjenjivati porezne propise u poslovanju malih i srednjih poduzeća
4. prikupljati, sortirati, grupirati i sistematizirati podatke za potrebe izrade financijskih izvještaja i ostalih poslovnih izvješća
5. sudjelovati u pripremi porezne prijave na propisanim obrascima uz poštivanje rokova za njihovu predaju Poreznoj upravi
6. sudjelovati u sastavljanju temeljnih financijskih izvještaja (GFI) na propisanim obrascima uz poštivanje rokova za njihovu javnu objavu
7. analizirati troškove malih i srednjih poduzeća pravovremenom analizom prikupljenih podatka
 

Isprava po završetku programa: Uvjerenje o usavršavanju za stjecanje mikrokvalifikacije izrada i analiza temeljnih financijskih izvještaja

Upis u e-knjižicu: da 
Mjesto izvođenja: Centar za kulturu i cjeloživotno obrazovanje Zlatna vrata, Dioklecijanova 7
Trajanje (nastavnih sati): 175 
Uvjeti za upis: Cjelovita kvalifikacija najmanje razine 4.2 (četvrerogodišnja srednja škola) sektora ekonomija i trgovina ili završen program obrazovanja za stjecanje djelomične kvalifikacije knjigovođa / knjigovotkinja ili završen program obrazovanja iz područja knjigovodstva

Dokumenti potrebni za upis: rodni list, svjedodžba i domovnica, ispunjena upisnica s ugovorom 

Oblik izvođenja nastave: redoviti/konzultativno–instruktivni 
Voditelj programa: Helena Petrinović,prof. 
Preuzmite prijavnicu

Modul:
Izrada i analiza temeljnih financijskih izvještaja

POVRATAK NA PROGRAME
LOGIN ZA POLAZNIKE