NJEMAČKI JEZIK - OPĆI (stupnjevi A1, A2, B1, B2, C1)


Razine jezične kompetencije koje polaznici trebaju postići na kraju pojedinih obrazovnih cjelina (stupnjeva) temelje se na smjernicama Vijeća Europe navedenim u Zajedničkom europskom referentnom okviru za jezike; učenje, poučavanje i vrednovanje ( Školska knjiga, 2005.) te na Europskoj jezičnoj mapi koja je iz nje izvedena.

A1- Pripremni stupanj- 140 nastavnih sati ( 2 modula x 70 sati)
A2- Temeljni stupanj- 140 nastavnih sati (2 modula x 70 sati)
B1- Prijelazni stupanj- 280 nastavnih sati ( 4 modula x 70 sati)
B2- Samostalni stupanj- 140 nastavnih sati ( 2 modula x 70 sati)
C1- Napredni stupanj- 280 sati (4 modula x 70 sati)

U prvi modul učenja polaznici se upisuju izravno. Ovaj je modul namijenjen polaznicima bez predznanja, tj. početnicima.
Na kraju programa (modula) znanje polaznika se vrednuje pisanom i usmenom provjerom kao uvjet za prelazak u slijedeći program (modul).
Posebno darovitim i motiviranim polaznicima koji program savladavaju uspješnije i brže od ostalih može se omogućiti ubrzanje (akceleracija) ranijim prelaskom na sljedeći modul unutar stupnja.
Odluku o tome donose nastavnik i voditelj nastave uz pisano obrazloženje. Za akceleraciju s jednog na drugi stupanj, polaznik mora položiti ispit za stupanj koji pohađa i tako dokazati da može prijeći na sljedeći. Takav ispit podliježe postupku navedenom u odredbama Zakona o obrazovanju odraslih.

POVRATAK NA PROGRAME
LOGIN ZA POLAZNIKE