PREDSTAVLJANJE KNJIGE

„Klasika, punk, cajke: Kulturni kapital i vrijednosti mladih u gradovima na Jadranskoj obali“ Željke Tonković, Krešimira Krole i Svena Marcelića, rezultat je istraživanja na uzorku od više od 2600 učenika i učenica završnih razreda srednjih škola u 6 najvećih gradova Jadranske Hrvatske. Kroz istraživanje ispitivane su navike učenika, posjećivanje i konzumacija kulturnih sadržaja, utjecaj roditelja na kulturnu potrošnju učenika/ca, želje i potrebe učenika/ca, zadovoljstvo učenika kulturnom ponudom grada, njihove vrijednosne orijentacije i sl. Knjiga je namijenjena i nositeljima javnih politika u kulturi te akterima u kulturnom i kreativnom sektoru, odnosno svima koji sudjeluju u kreiranju kulturne ponude. Autori/ca na kraju donose i smjernice i prijedloge za donositelje javnih politika za mlade s obzirom na razvoj kulturne ponude i publike.
Izv.prof. dr.sc. Željka Tonković, doc. dr.sc. Krešimir Krolo, doc. dr.sc. Sven Marcelić sa Odjela za sociologiju Sveučilišta u Zadru se dugi niz godina bave istraživanjima mladih, kulture, izvaninstitucionalne kulture i lokalnog razvoja. Moderatorica promocije je mag.soc. Blanka Čop.

ŠKOLSKA KINOTEKA

KALENDAR DOGAĐANJA