PRIPREMATELJ/ICA JEDNOSTAVNIH JELA

KOMPETENCIJE KOJE POLAZNIK STJEČE ZAVRŠETKOM PROGRAMA

1.    Razlikovati namirnice za pripremu jednostavnih jela
2.    Koristiti kuharske alate i uređaje na siguran način
3.    Razlikovati postupke pri obradi, pripremanju i prigotovljavanju jednostavnih jela
4.    Pripremati jednostavna jela
5.    Primijeniti pravila održavanja osobne higijene, higijene uređaja i radnog prostora
6.    Primijeniti pravila zaštite na radu, zaštite od požara i prve pomoći.

Isprava po završetku programa: Uvjerenje o osposobljenosti za poslove priprematelja jednostavnih jela

Upis u e-knjižicu: da 
Mjesto izvođenja: Centar za kulturu i cjeloživotno obrazovanje, Dioklecijanova 7 i poduzeće s kojim Centar ima sklopljen ugovor za izvođenje praktičnog dijela nastave 
Trajanje (nastavnih sati): 130
Uvjeti za upis:
Program osposobljavanja za priprematelja jednostavnih jela mogu upisati osobe koje imaju:
- završenu osnovnu školu
- 15 godina života
- sanitarnu knjižicu
- liječničko uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti za obavljanje poslova priprematelja jednostavnih jela.

Dokumenti potrebni za upis: rodni list, svjedodžba i domovnica, ispunjena upisnica s ugovorom 
Oblik izvođenja nastave: redoviti i konzultativno-instruktivni 
Voditelj programa: Helena Petrinović,prof. 
Preuzmite prijavnicu

Nastavni plan i program

Poznavanje ugostiteljske robe
Osnove higijene
Priprema jednostavnih jela
Zaštita na radu
Praktična nastava

POVRATAK NA PROGRAME
LOGIN ZA POLAZNIKE