PROIZVOĐAČ/ICA MASLINOVOG ULJA


Nakon uspješno položenog programa polaznici će naučiti primijeniti odgovarajuće postupke u uzgoju maslina, razlikovati, odabrati i koristiti odgovarajuće postupke u berbi i preradi maslina u ulje. Znat će prepoznati svojstva ploda masline i prilagoditi uvjete proizvodnog procesa prerade maslina te svojstva i kvalitetu maslinovog ulja na osnovu kemijskih i senzorskih osobina.Naučit će koristiti sredstva i strojeve za poslove proizvođača/ice maslinovog ulja na stručan i siguran način i primijeniti pravila zaštite na radu, zaštite od požara i pružanja prve pomoći.

Cijena osposobljavanja je 2.998,00 kn + 300 kn ispit.

Isprava po završetku programa: Uvjerenje o stručnoj osposobljenosti za poslove proizvođača maslinovog ulja 
Upis u e-knjižicu: da 
Mjesto izvođenja: Centar za kulturu i cjeloživotno obrazovanje, Dioklecijanova 7 
Trajanje (nastavnih sati): 190 
Uvjeti za upis: završena srednja škola, navršenih 18 godina, lječničko uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti za obavljanje poslova proizvođača maslinovog ulja 
Dokumenti potrebni za upis: svjedodžba, rodni list i domovnica, ispunjena upisnica s ugovorom 
Oblik izvođenja nastave: konzultativno-instruktivan, redoviti 
Voditelj programa: Helena Petrinović,prof. 
Preuzmite prijavnicu

Nastavni plan i program

1.Uzgoj maslina
2.Proizvodnja maslinovog ulja
3.Kvaliteta maslinovog ulja
4.Zaštita na radu i prva pomoć
5.Praktična nastava

 

POVRATAK NA PROGRAME
LOGIN ZA POLAZNIKE