RUKOVATELJ/ICA MOTORNOM KOSILICOM I TRIMEROM

KOMPETENCIJE KOJE POLAZNIK STJEČE ZAVRŠETKOM PROGRAMA

- razlikovati dijelove i sklopove motorne kosilice i trimera
- pripremiti motornu kosilicu i trimer za puštanje u rad
- rukovati motornom kosilicom i trimerom na siguran način
- provoditi osnovne mjere održavanja i skladištenja motorne kosilice i trimera
- primijeniti mjere zaštite na radu, zaštite od požara i pružiti osnovnu prvu pomoć te koristiti potrebna zaštitna sredstva i opremu                                             

Isprava po završetku programa: Uvjerenje o osposobljenosti za poslove rukovatelja motornom kosilicom i trimerom

Upis u e-knjižicu: da 
Mjesto izvođenja: Centar za kulturu i cjeloživotno obrazovanje, Dioklecijanova 7 i poduzeće s kojim Centar ima sklopljen ugovor za izvođenje praktičnog dijela nastave 
Trajanje (nastavnih sati): 120
Uvjeti za upis:
U program osposobljavanja za rukovatelja motornom kosilicom i trimerom može se upisati osoba sa završenom osnovnom školom, navršenih 18 godina života iliječničkim uvjerenjem o zdravstvenoj sposobnosti za rukovatelja motornom kosilicom i trimerom

Dokumenti potrebni za upis: rodni list, svjedodžba i domovnica, ispunjena upisnica s ugovorom 
Oblik izvođenja nastave: redoviti i konzultativno-instruktivni 
Voditelj programa: Helena Petrinović,prof. 
Preuzmite prijavnicu

Nastavni plan i program

Konstrukcija motorne kosilice i trimera
Rukovanje motornom kosilicom i trimerom
Zaštita na radu
Praktična nastava

 

POVRATAK NA PROGRAME
LOGIN ZA POLAZNIKE