Uključi se! - edukacija za rad s ranjivim skupinama

Usavršavanje uključuje edukaciju u on-line metodi podučavanja prilagođen osobama sa invaliditetom kroz mentorsko-savjetodavni rad na daljinu, edukaciju mentora koji provode praktičnu nastavu o komunikacijskim i andragoškim pristupima u radu sa ranjivim skupinama, te kvalitetan rad s polaznicima edukacija ili korisnicima usluga čije potrebe i mogućnosti odudaraju od standardnih.
Za edukaciju se mogu javiti svi zainteresirani koji u svom poslu ili u volonterskom radu vide potrebu za kvalitetnijom i inkluzivnijom komunikacijom, kao i svi kojima Certifikat o završenom programu takvog tipa može koristiti kako u daljnjem radu, tako i kod zapošljavanja i  apliciranja na natječaje EU fondova. 
Edukacija je besplatna, te se po završetku izdaje Certifikat o završenom programu.

----------------------
PREDAVAČI I TEME:
Ivana Jambrović Čugura, diplomirana psihologinja
„Rad s ranjivim skupinama, uključivanje ranjivih skupina u obrazovne procese, specifičnosti poučavanja ranjivih skupina,  kompetencije edukatora u radu s ranjivim skupinama“
Anastazija Zečić, profesor defektolog 
„Osobe s invaliditetom, strategije poučavanja osoba s invaliditetom, osnove politike socijalne inkluzije, obrazovanje i zapošljavanje osoba s invaliditetom"
Andrina Granić, prof.dr.sc. tehničkih znanosti, polje računarstvo
„Edukacija predavača u on-line metodi podučavanja prilagođen osobama sa invaliditetom“

ŠKOLSKA KINOTEKA

KALENDAR DOGAĐANJA

IZDVOJENO

JAVNA NABAVA - SPECIJALISTIČKI PROGRAM

Specijalistički program javne nabave održavat će se od 6. do 10. studenoga (50 n/s) svaki dan u periodu od 9.00 sati do 17.00 sati. Prijave do 3.studenoga, 2023.