EU PROJEKTI

UKLJUČI SE! - Edukacijom u turizmu i ugostiteljstvu protiv socijalne isključivosti

< POVRATAK 12.02.2019.

POČETAK EDUKACIJE

Planirano vrijeme oržavanja edukacija je od veljače 2019. do kolovoza 2019.